Welcome

Web site này nhằm mục đích lưu trữ lại bản in, “Tuệ Giác của Phật” (còn được gọi là “The Doctrine of the Buddha“) của nhà văn George Grimm đã viết về một góc nhỏ của đạo Phật mà ông đã thu thập được. Và sau đó dịch giả Nguyễn Văn Nhuận đã dịch ra tiếng Việt Nam và ông Nguyễn Duy Cần đã ấn tống lưu truyền cho người sau.

Bố tôi đã giữ nó bên người ông suốt 30 năm qua và bây giờ đã đưa lại cho tôi tham khảo về đạo Phật. Ý nguyện của ông là muốn tiếp tục lưu giữ bản in này theo bước chân của ông Nguyễn Duy Cần.

Với ước nguyện đó, web site này đã có mặt.

Hiện tại, bạn đọc có thể đọc online ngay trên blog này. Sắp tới, khi hoàn thành typing nguyên quyển sách, tôi sẽ post phần PDF để bạn đọc có thể download và in ra.

Thân ái,

– Webmaster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: